طراحی انواع بنر

قیمت ها

بنر ها بر اساس موارد زیر قیمت گزاری شده اند :


1. کیفیت آنها

2.متحرک و یا ثابت بودن 
قیمت بنر ها به شرح زیر می باشد :

کیفیتنوعابعادقیمت(تومان)
ضعیفساده(ثابت)120*3005000
متوسطلرزان و غیر متحرک120*3007000
خوبمتحرک120*30010000
عالیمتحرک300*12015000
ضعیفثابت450*803500
متوسطلرزان و غیر متحرک450*806000
خوبمتحرک450*808000
عالمتحرک450*8020000
_سفارشیدر هر ابعادی30000


اگر بنر هایی به نوعی دیگر مد نظر شما می باشد که در لیست ما وجود ندارد حتما به ما اطلاع دهید.